• .

Usługi konserwatorskie

Oprócz realizacji zadań związanych z utrzymywaniem czystości i porządkowaniem, oferujemy również usługi w zakresie drobnych i doraźnych napraw, stałego nadzoru nad urządzeniami i maszynami, a także ich serwisowaniem, jak również wsparcie specjalistów w dziedzinie elektryki, mechaniki oraz prac budowlanych i remontowych. RWS Cleaning zajmuje się również usługami konserwatorskimi, świadczonymi przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy poradzą sobie nawet z najtrudniejszą usterką.